ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-test Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Home / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-test Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά 2
Ν. Γλώσσα - Αρχαία 2
Σύνολο 4

- Μπορεί να προστεθεί και η Φυσική όταν απαιτείται

- Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα

Β' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά 2
Ν. Γλώσσα - Αρχαία 2
Φυσική - Χημεία 1
Σύνολο 5

- Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά 2
Ν. Γλώσσα - Αρχαία 2
Φυσική - Χημεία 1
Σύνολο 5

- Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Από τον Ιανουάριο γίνεται προετοιμασία και για το λύκειο

Α' ΤΑΞΗ ΓΕ.Λ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Έκθεση–Λογοτεχνία–Αρχαία 2,5
Άλγεβρα–Γεωμετρία 2,5
Φυσική - Χημεία 2,5
Σύνολο 7,5

Δώρο: Η προετοιμασία σε διαγωνίσματα και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα: Πολιτική Παιδεία, Ιστορία, Κείμενα, Βιολογία και Πληροφορική!

Β' ΤΑΞΗ ΓΕ.Λ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για Γ’ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Αρχαία Β και Γ 3
Ν. Γλώσσα 1,5
Σύνολο

4,5

Από Ιανουάριο
Ιστορία Γ’ 1
Κοινωνιολογία 1
Σύνολο 6,5
Β' ΤΑΞΗ ΓΕ.Λ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για Γ’ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ με Άλγεβρα και Φυσική Γ.Π.
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Αρχαία Β και Γ 3
Ν. Γλώσσα 1,5
Άλγεβρα 2
Φυσική Γ.Π. 1
Σύνολο 7,5

Από Ιανουάριο
Ιστορία Γ’ 1
Κοινωνιολογία 1
Σύνολο 9,5
Β' ΤΑΞΗ ΓΕ.Λ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για Γ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Αρχαία 3
Ν. Γλώσσα 1,5
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Ο.Π. 1,5
Σύνολο 8

Από Ιανουάριο
Α.Ο.Θ. 1
Α.Ε.Π.Π. 1
Σύνολο 10
Β' ΤΑΞΗ ΓΕ.Λ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για Γ’ ΘΕΤΙΚΩΝ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Ν. Γλώσσα 1,5
Άλγεβρα 2
Φυσική Γ.Π 1
Φυσική Ο.Π 1,5
Χημεία 1
Μαθηματικά Ο.Π. 1,5
Σύνολο 8,5

Από Ιανουάριο
Φυσική Γ’ 1
Χημεία Γ' 1
Σύνολο 10,5
Β' ΤΑΞΗ ΓΕ.Λ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για Γ’ ΥΓΕΙΑΣ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Ν. Γλώσσα 1,5
Άλγεβρα 2
Φυσική Γ.Π 1
Φυσική Ο.Π 1,5
Χημεία 1
Μαθηματικά Ο.Π. 1,5
Σύνολο 8,5

Από Ιανουάριο
Φυσική Γ’ 1
Χημεία Γ' 1
Βιολογία Γ’ 1
Σύνολο 11,5
Β' ΤΑΞΗ ΓΕ.Λ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για Γ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Ν. Γλώσσα 1,5
Άλγεβρα 2
Φυσική Γ.Π 1
Φυσική Ο.Π 1,5
Χημεία 1
Μαθηματικά Ο.Π. 1,5
Σύνολο 8,5

Από Ιανουάριο
Α.Ο.Θ 1
Α.Ε.Π.Π. 1
Σύνολο 10,5
Β' ΕΠΑ.Λ
ΟΜΑΔΑ Α
Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά 2
Ν. Γλώσσα 1,5
Σύνολο 3,5
Γ' ΤΑΞΗ ΓΕ.Λ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Φυσική 3
Χημεία 3
Ν. Γλώσσα 3
Μαθηματικά 4
Σύνολο 13
Γ' ΤΑΞΗ ΓΕ.Λ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Αρχαία 5
Ιστορία 2
Ν. Γλώσσα 3
Κοινωνιολογία 2
Σύνολο 12
Γ' ΤΑΞΗ ΓΕ.Λ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά 4
Α.Ε.Π.Π 3
Ν. Γλώσσα 3
Α.Ο.Θ 3
Σύνολο 13
Γ' ΤΑΞΗ ΓΕ.Λ
ΟΜΑΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Φυσική 3
Χημεία 3
Ν. Γλώσσα 3
Βιολογία 3
Σύνολο 12
Γ' ΕΠΑ.Λ
ΟΜΑΔΑ Α
Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά 3
Ν. Γλώσσα 2
Μάθημα Ειδικότητας Ι 1
Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ 1
Σύνολο 7
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

Στην Καθημερινή μελέτη αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία του μαθητή Γυμνασίου ή Δημοτικού σε ΟΛΑ τα μαθήματα της επόμενης μέρας!

Οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά απολύτως έτοιμα για την επόμενη σχολική ημέρα!

Έτσι εξοικονομείται ο απαραίτητος χρόνος για παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες!

Call Now Button