Προγράμματα Σπουδών

Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά 2
Ν. Γλώσσα – Αρχαία 2
Σύνολο 4

– Μπορεί να προστεθεί και η Φυσική όταν απαιτείται

– Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα

Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά 2
Ν. Γλώσσα – Αρχαία 2
Σύνολο 4

– Μπορεί να προστεθεί και η Φυσική όταν απαιτείται

– Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα

Ά Γυμνασίου

 

Βασικά Μαθήματα
Μαθηματικά
Ν. Γλώσσα – Αρχαία
Σύνολο
 

 

 

Ώρες / Eβδομάδα
2
2
4

Β΄ Γυμνασίου

 

Βασικά Μαθήματα
Μαθηματικά
Ν. Γλώσσα – Αρχαία
Σύνολο
 

 

 

Ώρες / Eβδομάδα
2
2
4

Βασικά Μαθήματα

Μαθηματικά

Ν. Γλώσσα – Αρχαία

Φυσική – Χημεία

Σύνολο 

Ώρες / Εβδομάδα

2

2

1

5

 Μπορεί να προστεθεί και η Φυσική όταν απαιτείται

Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα

 

Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα

Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ ΓΕ.Λ

Βασικά Μαθήματα

Μαθηματικά

Ν. Γλώσσα – Αρχαία

Φυσική – Χημεία

Σύνολο

Ώρες / Εβδομάδα

2

2

1

5

Βασικά Μαθήματα

Έκθεση–Λογοτεχνία–Αρχαία

Άλγεβρα–Γεωμετρία

Φυσική – Χημεία

Σύνολο

Ώρες / Εβδομάδα

2,5

2,5

2,5

7,5

Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 Από τον Ιανουάριο γίνεται προετοιμασία και για το λύκειο

Δώρο: Η προετοιμασία σε διαγωνίσματα και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα: Πολιτική Παιδεία, Ιστορία, Κείμενα, Βιολογία και Πληροφορική!

Β΄ ΓΕ. Λ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για Γ’ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

Β΄ ΓΕ.Λ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για Γ’ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ με Άλγεβρα και Φυσική Γ.Π.

Βασικά Μαθήματα
Αρχαία Β και Γ
Ν. Γλώσσα
Σύνολο
Από Ιανουάριο
Ιστορία Γ’
Κοινωνιολογία
Σύνολο

Ώρες / Εβδομάδα

3

1,5

4,5

1

1

6,5

 

Βασικά Μαθήματα

Αρχαία Β και Γ

Ν. Γλώσσα

Άλγεβρα

Φυσική Γ.Π.

Σύνολο

Από Ιανουάριο
Ιστορία Γ’
Κοινωνιολογία
Σύνολο

Ώρες / Εβδομάδα

3

1,5

2

1

7,5

 1

1

9,5

 

Β΄ ΓΕ.Λ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για Γ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Β ΄ ΓΕ.Λ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για Γ’ ΘΕΤΙΚΩΝ

Βασικά Μαθήματα

Αρχαία

Ν. Γλώσσα

Άλγεβρα

Μαθηματικά Ο.Π.

Σύνολο

 Από Ιανουάριο

Α.Ο.Θ.

Α.Ε.Π.Π.

Σύνολο

Ώρες / Εβδομάδα

3

1,5

2

1,5

8

 

1
1
10

Βασικά Μαθήματα

Ν. Γλώσσα

Άλγεβρα

Φυσική Γ.Π

Φυσική Ο.Π

Χημεία

Μαθηματικά Ο.Π.

Σύνολο

 Από Ιανουάριο
Φυσική Γ’
Χημεία Γ’
Σύνολο
 

Ώρες / Εβδομάδα

1,5

2

1

1,5

1

1,5

8,5

1

1

10,5

Β'  ΓΕ.Λ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για Γ’ ΥΓΕΙΑΣ

Β'  ΓΕ.Λ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για Γ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Βασικά Μαθήματα

Ν. Γλώσσα

Άλγεβρα

Φυσική Γ.Π

Φυσική Ο.Π

Χημεία

Μαθηματικά Ο.Π.

Σύνολο

 Από Ιανουάριο

Φυσική Γ’

Χημεία Γ’

Βιολογία Γ’

Σύνολο

Ώρες / Εβδομάδα

1,5

2

1

1,5

1

1,5

8,5

 

1

1

1

11,5

Βασικά Μαθήματα

Ν. Γλώσσα

Άλγεβρα

Φυσική Γ.Π

Φυσική Ο.Π

Χημεία

Μαθηματικά Ο.Π.

Σύνολο

 Από Ιανουάριο

Α.Ο.Θ

Α.Ε.Π.Π.

Σύνολο

Ώρες / Εβδομάδα

1,5

2

1

1,5

1

1,5

8,5

 
 
1
1
10,5

Β' ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑΔΑ Α)

Γ'  ΓΕ.Λ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα

Μαθηματικά

Ν. Γλώσσα

Σύνολο

Ώρες / Εβδομάδα

2

1,5

3,5

Βασικά Μαθήματα

Φυσική

Χημεία

Ν. Γλώσσα

Μαθηματικά

Σύνολο

 

Ώρες / Εβδομάδα

3

3

3

4

13

Γ'  ΓΕ.Λ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ'  ΓΕ.Λ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βασικά Μαθήματα

Αρχαία

Ιστορία

Ν. Γλώσσα

Κοινωνιολογία

Σύνολο

Ώρες / Εβδομάδα

5

2

3

2

12

Βασικά Μαθήματα

Μαθηματικά

Α.Ε.Π.Π

Ν. Γλώσσα

Α.Ο.Θ

Σύνολο

 

Ώρες / Εβδομάδα

4

3

3

3

13

Γ'  ΓΕ.Λ
ΟΜΑΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Γ' ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑΔΑ Α)

Βασικά Μαθήματα

Φυσική

Χημεία

Ν. Γλώσσα

Βιολογία

Σύνολο

Ώρες / Εβδομάδα

3

3

3

3

12

 
Μαθήματα
Μαθηματικά
Ν. Γλώσσα
Μάθημα Ειδικότητας Ι
Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ
Σύνολο

Ώρες / Εβδομάδα

3

2

1

1

7

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

Στην Καθημερινή μελέτη αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία του μαθητή Γυμνασίου ή Δημοτικού σε ΟΛΑ τα μαθήματα της επόμενης μέρας!

Οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά απολύτως έτοιμα για την επόμενη σχολική ημέρα!

Έτσι εξοικονομείται ο απαραίτητος χρόνος για παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες!

Call Now Button