ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (ΕΠΑ.Λ)

Home / all / ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (ΕΠΑ.Λ)

Τα σημερινά θέματα για το μάθημα του Δομημένου προγραμματισμού κρίνονται εύκολα, με χαμηλά ποστοστά δυσκολίας. Οι σωστά προετοιμασμένοι εξεταζόμενοι, δεν θα αντιμετώπισαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

 

Αργύρης Κουρέας, Καθηγητής – Μηχανικός Πληροφορικής

Call Now Button