ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Home / ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

Το Φροντιστήριο Μ.Ε “ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ” ιδρύθηκε το 2012 στην Ηράκλεια Σερρών. Αποτέλεσε σταθμό και έως σήμερα είναι σημείο αναφοράς στη φροντιστηριακή εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή. Το υψηλό επίπεδο γνώσεων, μεταδοτικότητας και εμπειρίας των καθηγητών μας, σε συνδυασμό με την άρτια οργάνωση των σπουδών, έχουν ως αποτέλεσμα τις εξαιρετικές επιδόσεις των μαθητών μας στο σχολείο και δεκάδες επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε χρόνο.

Το όνομα που επιλέχθηκε για το κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, «Το Ερευνητικό» είναι εμπνευσμένο από την ερευνητική προϋπηρεσία του ιδρυτή του φροντιστηρίου. Παράλληλα συβολίζει το ότι κάθε επιστήμονας, κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας αναλαμβάνει να διεξάγει σε ορισμένο βαθμό ερευνητική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας έχει εντάξει το μάθημα των ερευνητικών εργασιών (project) στο πρόγραμμα διδασκαλίας του νέου λυκείου, μάθημα που οι σπουδαστές μας έχουν τη δυνατότητα να βοηθηθούν.

Στο όνομα του Κέντρου Ιδιαιτέρων Μαθημάτων «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ» συνοψίζονται οι αρχές μας για τη σχέση μας με το μαθητή!

Ετοιμάζουμε στέρεα το μέλλον σου

Ρυθμίζουμε και βάζουμε βάσεις στις γνώσεις σου

Εφαρμόζουμε τεχνικές διαχείρισης άγχους ρυθμίζοντας το χρόνο σου

Υποσχόμαστε πλήρη και συνεχή συνεργασία στην πορεία σου

Ντύνουμε την προσπάθειά σου με ουσιαστική και σφαιρική γνώση

Ηγούμαστε μίας ομάδας που στόχος της είναι η προσωπική σου καταξίωση

Τις επιλογές σου τις οδηγούμε και τις προσανατολίζουμε ρεαλιστικά

Ισχυροποιούμε τη θέληση σου για μάθηση

Κτίζουμε και αξιοποιούμε την προσωπική ξεχωριστή επικοινωνία μαζί σου

Οραματιζόμαστε τον κόσμο σου και στηρίζουμε τα όνειρά σου

Call Now Button