ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Home / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Σύνολο 4
Μαθήματα επιλογής
Γλώσσα(Νέα Ελληνικά) 1
Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Β' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Φυσική 1
Σύνολο 5
Μαθήματα επιλογής
Γλώσσα(Νέα Ελληνικά) 1
Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Γ' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά* 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Φυσική 1
Σύνολο 5
Μαθήματα επιλογής
Γλώσσα(Νέα Ελληνικά) 1
Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
*Από τον Μάρτιο γίνεται προετοιμασία για το λύκειο
Α' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Άλγεβρα - Γεωμετρία 2,5
Έκθεση - Αρχαία 2,5
Φυσική - Χημεία 2,5
Σύνολο 7,5
Β' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Αρχαία 3
Έκθεση 1,5
Σύνολο 4,5
Μαθήματα Επιλογής
Άλγεβρα 2
Λατινικά Γ' (Από Ιανουάριο) 1
Ιστορία Γ' (Από Ιανουάριο) 1
Μαθηματικά Γ (Από Ιανουάριο) 1
ΑΟΘ Γ' (Από Ιανουάριο) 1
Α.Ε.Π.Π Γ' (Από Ιανουάριο) 1
Β' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Άλγεβρα 2
Φυσική Ο.Π 1,5
Φυσική Γ.Π 1
Χημεία 1
Έκθεση 1,5
Σύνολο 7
Μαθήματα Επιλογής
Μαθηματικά Ο.Π 1,5
Φυσική Γ' (Από Ιανουάριο) 1
Χημεία Γ' (Από Ιανουάριο) 1
Μαθηματικά Γ (Από Ιανουάριο) 1
ΑΟΘ Γ' (Από Ιανουάριο) 1
Α.Ε.Π.Π Γ' (Από Ιανουάριο) 1
Βιολογία Γ' (Από Ιανουάριο) 1
Γ' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Αρχαία 4
Ιστορία 2
Έκθεση 2
Σύνολο 8
Μαθήματα Επιλογής
Λατινικά 3
Βιολογία Γ.Π 1,5
Γ' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Φυσική 3
Χημεία 3
Έκθεση 2
Σύνολο 8
Μαθήματα Επιλογής
Μαθηματικά 4
Βιολογία 2
Γ' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βασικά Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά 4
Α.Ε.Π.Π 2
Έκθεση 2
Σύνολο 8
Μαθήματα Επιλογής
Α.Ο.Θ 2
Βιολογία Γ.Π 1,5
ΕΠΑ.Λ
ΟΜΑΔΑ Α
Μαθήματα Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά 4
Έκθεση 2
Μάθημα Ειδικότητας Α 1,5
Μάθημα Ειδικότητας Β 1,5
Σύνολο 9
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
Στην Καθημερινή μελέτη αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία του μαθητή Γυμνασίου ή Δημοτικού σε ΟΛΑ τα μαθήματα της επόμενης μέρας! Οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά απολύτως έτοιμα για την επόμενη σχολική ημέρα! Έτσι εξοικονομείται ο απαραίτητος χρόνος για παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες!