Καθηγητές

Όλοι οι καθηγητές μας είναι έμπειροι και καταξιωμένοι στο χώρο της εκπαίδευσης με εμπειρία και σε θέματα ειδικής αγωγής.

Βαλάντης Καραφύλλης

Σοφία Βλάχου

Γεωργία Λεπιδάκη

Θανάσης Χατζηαθανασίου

Κατερίνα Σοφιάδου

Μαρία Αλεξανδροπούλου

Scroll to Top