– Θα αφήσετε το παιδί σας ψηφιακά αναλφάβητο?!
– Σε καμιά περίπτωση!!

Το μέλλον ανήκει σε όσους γνωρίζουν πληροφορική και είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες.

Το φροντιστήριο μας εδώ και χρόνια κυριαρχεί και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα εκπαιδευτικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής. Πλέον εισέρχεται στην κοινωνία της ψηφιακής εποχής και γνώσης εισάγοντας την εκμάθηση πληροφορικής με την αντίστοιχη επίσημη πιστοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται μαθήματα πληροφορικής σε ιδιόκτητους σύγχρονους υπολογιστές, σε ολιγομελή τμήματα ή ιδιαίτερα. Οι αντίστοιχες εξετάσεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης UNICERT, δίδεται πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαική Ένωση. Σε όλη τη διάρκεια φοίτησης, οι υπολογιστές είναι διαθέσιμοι στους μαθητές για πρακτική εφαρμογή και πραγματοποίηση δοκιμαστικών τεστ. Με το πιστοποιητικό αυτό, οι μαθητές μας αποκτούν ένα ισχυρό χαρτί για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Πλέον, οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας αλλά και το σύνολο του ιδιωτικού τομέα έχουν ως προαπαιτούμενο την πιστοποιημένη γνώση πληροφορικής.

Επιλεξτε το προγραμμα που σας ταιριαζει με βαση τις αναγκες σας.

Primary – Διαθεματικό
Το Πιστοποιητικό Primary – Διαθεματικό είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012 για χρήση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.

Καλύπτει τις παρακάτω διδακτικές ενότητες:
1. Επεξεργασία Κειμένου
2. Υπολογιστικά Φύλλα
3. Υπηρεσίες Διαδικτύου

Αποτελεί το οικονομικότερο πακέτο πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής καθώς οι εξετάσεις και των 3 ενοτήτων πραγματοποιούνται σε 1 μέρα!

Primary
Το Πιστοποιητικό Primary είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012 για χρήση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης.
Το Πιστοιποιητικό αυτό αποδυκνύει τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.

Σε σχέση με το Πιστοποιητικό Primary – Διαθεματικό, το Primary καλύπτει επιπλέον διδακτικές ενότητες, ήτοι:
1. Επεξεργασία Κειμένου
2. Υπολογιστικά Φύλλα
3. Υπηρεσίες Διαδικτύου
4. Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
5. Βάσεις Δεδομένων
6. Παρουσιάσεις

Advanced
To Πιστοποιητικό Προηγμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων Advanced είναι ένα ισχυρό εφόδιο για το βιογραφικό οποιουδήποτε προτιμά να έχει μια αποδεδειγμένη βαθύτερη γνώση, μεγαλύτερη ευχέρεια και αξιοποίηση προηγμένων χαρακτηριστικών από συγκεκριμένες εφαρμογές.

Καλύπτει τις παρακάτω διδακτικές ενότητες:
1. Επεξεργασία Κειμένου
2. Υπολογιστικά Φύλλα
3. Βάσεις Δεδομένων
4. Παρουσιάσεις

Advanced Plus
To Πιστοποιητικό Προηγμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων Advanced Plus είναι το πιο ισχυρό εφόδιο για το βιογραφικό οποιουδήποτε προτιμά να έχει μια αποδεδειγμένη βαθύτερη γνώση, μεγαλύτερη ευχέρεια και αξιοποίηση προηγμένων χαρακτηριστικών από συγκεκριμένες εφαρμογές. Επιπλέον, είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η εξέταση πιστοποίησης καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
1. Επεξεργασία Κειμένου
2. Υπολογιστικά Φύλλα
3. Υπηρεσίες Διαδικτύου
4. Βάσεις Δεδομένων
5. Παρουσιάσεις

Το φροντιστήριο Μ.Ε. “ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ” αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο UNICERT.
Scroll to Top