Πλεονεκτήματα του Φροντιστηρίου M.E. «ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ»

Τα τμήματα είναι ομοιογενή και ολιγομελή έως 5 ατόμων.

Διδάσκουν έμπειροι και καταξιωμένοι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, με εμπειρία και σε θέματα ειδικής αγωγής.

Παρέχεται άφθονο υλικό και σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα.

Η διδασκαλία και το ατομικό πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή. 

Μπορεί να επιλεγεί συμμετοχή σε τμήμα έως 5 ατόμων, κλειστό τμήμα 2-3 ατόμων, ιδιαίτερο μάθημα, καθώς και συνδυασμός των ανωτέρω.

Υπάρχει καθημερινή αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και ο γονέας ενημερώνεται μέσω του βαθμολογίου με χρήση προσωπικού κωδικού!

Μια φορά το μήνα πραγματοποιείται η τακτική ενημέρωση γονέων από όλους τους καθηγητές μας.

Επιπλέον, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνει ενημέρωση από τους καθηγητές μας, μετά από επικοινωνία με τη διεύθυνση για καλύτερη εξυπηρέτηση.

Οι γονείς ενημερώνονται άμεσα για απουσίες, προσεχή διαγωνίσματα και άλλα σημαντικά θέματα.

Τα δίδακτρα διατηρούνται σε προσιτά επίπεδα.

Επιπλέον,υπάρχει δυνατότητα για προπληρωμή των ετήσιων διδάκτρων με έκπτωση.

Παρέχεται πάσο για τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ με 50% έκπτωση!

Παράλληλα, προγραμματίζονται οι ώρες έναρξης – λήξης των μαθημάτων ώστε να εναρμονίζονται με τα τοπικά δρομολόγια.

Πραγματοποιούνται ενημερώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και αντίστοιχα τεστ.

Παρέχεται σημαντική βοήθεια κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου από τους μαθητές της Γ’ Λυκείου.

Το Φροντιστήριο «ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ» είναι μέλος του Συλλόγου Φροντιστηρίων Ν. Σερρών και της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ).

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται διαγωνίσματα προσομειώσεις Πανελλαδικων καi ενδοσχολικών εξετάσεων.

Οι καλύτεροι μαθητές βραβεύονται με διάφορα δώρα!

Πραγματοποιούνται γιορτές, καραόκε πάρτι και άλλες εκδηλώσεις!

Scroll to Top