Καθηγητές

Όλοι οι καθηγητές μας είναι έμπειροι και καταξιωμένοι στο χώρο της εκπαίδευσης με εμπειρία και σε θέματα ειδικής αγωγής.

Βαλάντης Καραφύλλης

Σοφία Βλάχου

Μαρία Αλεξανδροπούλου

Θανάσης Χατζηαθανασίου

Κατερίνα Σοφιάδου

Scroll to Top