Α' Τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βασικά Μαθήματα
Μαθηματικά – Φυσική
Ν. Γλώσσα – Αρχαία
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
2,5
2,5
5

– Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα

Β' Τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βασικά Μαθήματα
Μαθηματικά – Φυσική – Χημεία
Ν. Γλώσσα – Αρχαία
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
3
3
6

– Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα

Γ' Τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βασικά Μαθήματα
Μαθηματικά – Φυσική – Χημεία
Ν. Γλώσσα – Αρχαία
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
3
3
6

– Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα

– Από τον Ιανουάριο γίνεται προετοιμασία και για το ΛΥΚΕΙΟ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Στην Καθημερινή μελέτη αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία του μαθητή Γυμνασίου, Δημοτικού ή Α’ Λυκείου σε ΟΛΑ τα μαθήματα της επόμενης ημέρας!

Οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά απολύτως έτοιμα για την επόμενη σχολική ημέρα!

Έτσι εξοικονομείται ο απαραίτητος χρόνος για παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες!

Α' Τάξη ΛΥΚΕΙΟΥ

Βασικά Μαθήματα
Ν.Γλώσσα – Αρχαία
Άλγεβρα – Γεωμετρία
Φυσική – Χημεία
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
3
3
3
9

Δώρο: Η προετοιμασία των μαθητών για τα διαγωνίσματα και τις εξετάσεις Ιουνίου στα μαθήματα: Πολιτική Παιδεία, Ιστορία, Κείμενα, Βιολογία και Πληροφορική!

– Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα

Β' Τάξη ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
για Γ’ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

Βασικά Μαθήματα
Αρχαία Β’ και Γ’
Ν. Γλώσσα
Σύνολο

Από Ιανουάριο
Ιστορία Γ’
Λατινικά
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
4
2
6


1
1
8

Εάν, σε συνδυασμό με τα μαθήματα, σε ενδιαφέρει η πιστοποίηση στην πληροφορική, γίνεται έκπτωση στα δίδακτρα!

Β' Τάξη ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
για Γ’ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
(+ Άλγεβρα & Φυσική Γ.Π.)

Βασικά Μαθήματα
Αρχαία Β’ και Γ’
Ν. Γλώσσα
Άλγεβρα
Φυσική Γ.Π / Χημεία
Σύνολο

Από Ιανουάριο
Ιστορία Γ’
Λατινικά
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
4
2
2
1
9


1
1
11

Β' Τάξη ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
για Γ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Βασικά Μαθήματα
Αρχαία Β’
Ν. Γλώσσα
Άλγεβρα
Μαθηματικά Ο.Π.
Σύνολο

Από Ιανουάριο
Α.Ο.Θ.
Α.Ε.Π.Π.
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
4
2
2
1,5
9,5


1
1
11,5

Β' Τάξη ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
για Γ’ ΘΕΤΙΚΩΝ

Βασικά Μαθήματα
Ν. Γλώσσα
Άλγεβρα
Φυσική Γ. Π.
Φυσική Ο. Π.
Χημεία
Μαθηματικά Ο. Π.
Σύνολο

Από Ιανουάριο
Φυσική Γ’
Χημεία Γ’
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
2
2
1
2
1
2
10


1
1
12

Β' Τάξη ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
για Γ’ ΥΓΕΙΑΣ

Βασικά Μαθήματα
Ν. Γλώσσα
Άλγεβρα
Φυσική Γ. Π.
Φυσική Ο. Π.
Χημεία
Μαθηματικά Ο. Π.
Σύνολο

Από Ιανουάριο
Φυσική Γ’
Χημεία Γ’
Βιολογία Γ’
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
2
2
1
2
1
2
10


1
1
1
13

Β' Τάξη ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
για Γ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Βασικά Μαθήματα
Ν. Γλώσσα
Άλγεβρα
Φυσική Γ. Π.
Φυσική Ο. Π.
Χημεία
Μαθηματικά Ο. Π.
Σύνολο

Από Ιανουάριο
Α.Ο.Θ
Α.Ε.Π.Π.
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
2
2
1
2
1
2
10


1
1
12

Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑΔΑ Α)

Βασικά Μαθήματα
Μαθηματικά
Ν. Γλώσσα
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
3
2
5

Γ' Τάξη ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

Βασικά Μαθήματα
Αρχαία
Ιστορία
Ν. Γλώσσα
Λατινικά
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
4
2
2,5
2
10,5

Γ' Τάξη ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βασικά Μαθήματα
Φυσική
Χημεία
Ν. Γλώσσα
Μαθηματικά
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
3
3
2,5
4
12,5

Γ' Τάξη ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Βασικά Μαθήματα
Φυσική
Χημεία
Ν. Γλώσσα
Βιολογία
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
3
3
2,5
2,5
11

Γ' Τάξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βασικά Μαθήματα
Μαθηματικά
Α.Ε.Π.Π
Ν. Γλώσσα
Α.Ο.Θ
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
4
3
2,5
2,5
12

Γ' Τάξη ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑΔΑ Α)

Βασικά Μαθήματα
Μαθηματικά
Ν. Γλώσσα
Μάθημα Ειδικότητας Ι
Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
4
2,5
1,5
1,5
9,5

Δήλωσε εγκαίρως συμμετοχή πριν κλείσουν τα τμήματα!

Scroll to Top