Ποιοι είμαστε

Το Φροντιστήριο Μ.Ε “ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ” ιδρύθηκε το 2012 στην Ηράκλεια Σερρών. Αποτέλεσε σταθμό και έως σήμερα είναι σημείο αναφοράς στη φροντιστηριακή εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή.

Το υψηλό επίπεδο γνώσεων, μεταδοτικότητας και εμπειρίας μας, σε συνδυασμό με την άρτια οργάνωση των σπουδών, έχουν ως αποτέλεσμα τις εξαιρετικές επιδόσεις των μαθητών μας στο σχολείο και δεκάδες επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε χρόνο. Στο σύνολο των 11 ετών λειτουργίας μας, ο αριθμός των επιτυχόντων ξεπέρασε τους 230 και η πλειονότητα αυτών εισήχθη σε σχολές όλων των περιζήτητων κλάδων των σύγχρονων επιστημών.

Από το 2021 “ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ” λειτουργεί και ως Κ.Δ.Β.Μ. διδάσκοντας πληροφορική σε μαθητές και ενήλικες, χορηγώντας και τα αντίστοιχα αναγνωρισμένα από το Α.Σ.Ε.Π. πιστοποιητικά. Μέχρι τον Μάιο του 2024 έχουν εκδοθεί πάνω από 150 πιστοποιητικά με το ποσοστό επιτυχίας να αγγίζει το 100%. Η επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας είναι δωρεάν.

Για να γνωρίσετε τους καθηγητές μας

Για πιστοποιητικό πληροφορικής αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π. και το Ελληνικό Δημόσιο

Στο όνομα του Φροντιστηρίου Μ.Ε. «ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ» συνοψίζονται οι αρχές μας για τη σχέση μας με το μαθητή:

Ε τοιμάζουμε στέρεα το μέλλον σου

Ρ υθμίζουμε και βάζουμε βάσεις στις γνώσεις σου

Ε φαρμόζουμε τεχνικές διαχείρισης άγχους ρυθμίζοντας το χρόνο σου

Υ ποσχόμαστε πλήρη και συνεχή συνεργασία στην πορεία σου

Ν τύνουμε την προσπάθειά σου με ουσιαστική και σφαιρική γνώση

Η γούμαστε μίας ομάδας που στόχος της είναι η προσωπική σου καταξίωση

Τ ις επιλογές σου τις οδηγούμε και τις προσανατολίζουμε ρεαλιστικά

Ι σχυροποιούμε τη θέληση σου για μάθηση

Κ τίζουμε και αξιοποιούμε την προσωπική ξεχωριστή επικοινωνία μαζί σου

Ο ραματιζόμαστε τον κόσμο σου και στηρίζουμε τα όνειρά σου

Scroll to Top