Εσύ θα μείνεις ψηφιακά αναλφάβητος;

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ!

Το μέλλον ανήκει σε όσους γνωρίζουν πληροφορική και είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες.

ΕΠΙΛΕΞΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

Για πιστοποιητικό πληροφορικής αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π. και το Ελληνικό Δημόσιο

Για πληροφορική για παιδιά

Εάν, σε συνδυασμό με την πληροφορική, σε ενδιαφέρει και κάποιο πρόγραμμα για λύκειο, γυμνάσιο ή καθημερινή μελέτη, γίνεται έκπτωση στα δίδακτρα!

“ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ” εδώ και χρόνια κυριαρχεί και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα εκπαιδευτικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής.

Από το 2021 “ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ” λειτουργεί και ως Κ.Δ.Β.Μ. διδάσκοντας πληροφορική σε μαθητές και ενήλικες, χορηγώντας και τα αντίστοιχα αναγνωρισμένα από το Α.Σ.Ε.Π. πιστοποιητικά. Μέχρι τον Ιούνιο του 2023 έχουν εκδοθεί πάνω από 80 πιστοποιητικά με το ποσοστό επιτυχίας να αγγίζει το 100%. Η επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας είναι δωρεάν.

Τα μαθήματα πληροφορικής πραγματοποιούνται σε ιδιόκτητους σύγχρονους υπολογιστές, σε ολιγομελή τμήματα ή ιδιαίτερα.

Σε όλη τη διάρκεια φοίτησης, οι υπολογιστές είναι διαθέσιμοι για εξάσκηση και πραγματοποίηση δοκιμαστικών τεστ, χωρίς χρονικό περιορισμό.

Οι αντίστοιχες εξετάσεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας στην Ηράκλεια Σερρών σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης UNICERT, δίδεται πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαική Ένωση. 

Με το πιστοποιητικό αυτό, μαθητές και ενήλικες αποκτούν ένα ισχυρό χαρτί για την αγορά εργασίας. Πλέον, οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας αλλά και το σύνολο του ιδιωτικού τομέα έχουν ως προαπαιτούμενο την πιστοποιημένη γνώση πληροφορικής.

ΕΠΙΛΕΞΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1. Primary – Διαθεματικό

Το Πιστοποιητικό Primary – Διαθεματικό είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012 για χρήση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει τις γνώσεις του μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.

Καλύπτει τις παρακάτω διδακτικές ενότητες:
1. Επεξεργασία Κειμένου
2. Υπολογιστικά Φύλλα
3. Υπηρεσίες Διαδικτύου

Αποτελεί το οικονομικότερο πακέτο πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής καθώς οι εξετάσεις και των 3 ενοτήτων πραγματοποιούνται σε μία ημέρα στις εγκαταστάσεις μας στην Ηράκλεια Σερρών! Η επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας είναι δωρεάν.

2. Primary

Το Πιστοποιητικό Primary είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012 για χρήση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης.

Το Πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει τις γνώσεις του μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.

Σε σχέση με το Πιστοποιητικό Primary – Διαθεματικό, το Primary καλύπτει επιπλέον διδακτικές ενότητες, ήτοι:
1. Επεξεργασία Κειμένου
2. Υπολογιστικά Φύλλα
3. Υπηρεσίες Διαδικτύου
4. Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
5. Βάσεις Δεδομένων
6. Παρουσιάσεις

Oι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε μία ημέρα στις εγκαταστάσεις μας στην Ηράκλεια Σερρών! Η επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας είναι δωρεάν.

3. Advanced

To Πιστοποιητικό Προηγμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων Advanced είναι ένα ισχυρό εφόδιο για το βιογραφικό οποιουδήποτε προτιμά να έχει μια αποδεδειγμένη βαθύτερη γνώση, μεγαλύτερη ευχέρεια και αξιοποίηση προηγμένων χαρακτηριστικών από συγκεκριμένες εφαρμογές.

Καλύπτει τις παρακάτω διδακτικές ενότητες:
1. Επεξεργασία Κειμένου
2. Υπολογιστικά Φύλλα
3. Βάσεις Δεδομένων
4. Παρουσιάσεις

Oι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε μία ημέρα στις εγκαταστάσεις μας στην Ηράκλεια Σερρών! Η επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας είναι δωρεάν.

4. Advanced Plus

To Πιστοποιητικό Προηγμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων Advanced Plus είναι το πιο ισχυρό εφόδιο για το βιογραφικό οποιουδήποτε προτιμά να έχει μια αποδεδειγμένη βαθύτερη γνώση, μεγαλύτερη ευχέρεια και αξιοποίηση προηγμένων χαρακτηριστικών από συγκεκριμένες εφαρμογές. Επιπλέον, είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η εξέταση πιστοποίησης καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
1. Επεξεργασία Κειμένου
2. Υπολογιστικά Φύλλα
3. Υπηρεσίες Διαδικτύου
4. Βάσεις Δεδομένων
5. Παρουσιάσεις

Oι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε μία ημέρα στις εγκαταστάσεις μας στην Ηράκλεια Σερρών! Η επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας είναι δωρεάν.

Κλείσε εγκαίρως τη θέση σου στον επόμενο κύκλο μαθημάτων πιστοποίησης στην πληροφορική

Το φροντιστήριο Μ.Ε. “ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ” αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο UNICERT.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Παρατηρείτε ότι το παιδί σας περνάει ώρες παίζοντας παιχνίδια όπως roblox και minecraft; Πιστεύετε πως είναι εξοικειωμένο με τη χρήση ψηφιακών μέσων;

Αν ναι, τότε σίγουρα θα σας ενδιέφερε το νέο καινοτόμο πρόγραμμα μαθημάτων που έχει ως στόχο να εξοικειώσει τα παιδιά με την πληροφορική και τον προγραμματισμό από μικρή ηλικία. Οι γλώσσες προγραμματισμού που διδάσκονται είναι η Scratch, η Lua, η Java, η C++ και η Python. Οι γλώσσες αυτές χρησιμοποιούνται παγκοσμίως στη διδασκαλία πληροφορικής σε διαβαθμισμένο επίπεδο.

Επιπλέον, είναι προσιτές στα παιδιά και διδάσκονται με τέτοιο τρόπο ώστε όχι μόνο να τα επιμορφώσουν αλλά και να τα ψυχαγωγήσουν!

Η Scratch είναι μια δυναμική οπτική γλώσσα προγραμματισμού που έχει ως στόχο την εισαγωγή στις έννοιες και βασικές αρχές του προγραμματισμού. Επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει παιχνίδια, βίντεο και μουσική.

Η Lua είναι μια ελαφριά γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές ιστού, παιχνίδια, επεξεργασία εικόνας, κ.ά.

Η Java είναι η πιο δημοφιλής και ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού στον κόσμο και έχει υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας σε σχέση με τις άλλες δύο. Χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές ιστού, ανάπτυξη ιστοσελίδων αλλά και εφαρμογές android.

Η C++ αποτελεί παγκοσμίως μια από τις πιο θεμελειώδης γλώσσες σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Είναι κατάλληλη για μεγάλα project και ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ των χρηστών. Χρησιμοποιείται από τις πιο γνωστές εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, όπως οι Adobe, Google, Mozilla και Microsoft.

Η Python είναι μία από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού με σύγχρονες και πολλά υποσχόμενες εφαρμογές όπως η μηχανική μάθηση και η ανάλυση δεδομένων. Αποτελεί σπουδαίο συγκριτικό πλεονέκτημα για το χρήστη στον διεθνή καταμερισμό εργασίας.

Κλείσε εγκαίρως τη θέση σου στον επόμενο κύκλο μαθημάτων πληροφορικής για παιδιά

Scroll to Top