“Δεκασέλιδο” νέων οδηγιών για τη διδασκαλία και αξιολόγηση των πανελλαδικώς εξεταζομένων φιλολογικών μαθημάτων της Γ ́ Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020!

Νέες συμπληρωματικές οδηγίες, δέκα σελίδων, για τη διδασκαλία και αξιολόγηση των πανελλαδικώς εξεταζομένων φιλολογικών μαθημάτων, των Αρχαίων Ελληνικών και της Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας Γ ́ ΓΕ.Λ

Περισσότερα »
Scroll to Top