Α' Τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βασικά Μαθήματα
Μαθηματικά
Ν. Γλώσσα – Αρχαία
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
2
2
4

– Μπορεί να προστεθεί και η Φυσική όταν απαιτείται

– Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα

Β' Τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βασικά Μαθήματα
Μαθηματικά
Ν. Γλώσσα – Αρχαία
Φυσική – Χημεία
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
2
2
1
5

– Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα

Γ' Τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βασικά Μαθήματα
Μαθηματικά
Ν. Γλώσσα – Αρχαία
Φυσική – Χημεία
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
3
2
1
6

– Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα

– Από τον Ιανουάριο γίνεται προετοιμασία και για το λύκειο

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

Στην Καθημερινή μελέτη αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία του μαθητή Γυμνασίου, Δημοτικού ή Α’ Λυκείου σε ΟΛΑ τα μαθήματα της επόμενης μέρας!

Οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά απολύτως έτοιμα για την επόμενη σχολική ημέρα!

Έτσι εξοικονομείται ο απαραίτητος χρόνος για παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες!

Α' Τάξη ΛΥΚΕΙΟΥ

Βασικά Μαθήματα
Ν.Γλώσσα–Αρχαία
Άλγεβρα–Γεωμετρία
Φυσική – Χημεία
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
2,5
2,5
2,5
7,5

Δώρο: Η προετοιμασία σε διαγωνίσματα και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα: Πολιτική Παιδεία, Ιστορία, Κείμενα, Βιολογία και Πληροφορική!

– Εναλλακτικά μπορεί ο μαθητής να ενταχθεί στο πολύ οικονομικό πρόγραμμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα

Β' Τάξη ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
για Γ’ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

Βασικά Μαθήματα
Αρχαία Β και Γ
Ν. Γλώσσα
Σύνολο

Από Ιανουάριο
Ιστορία Γ’
Κοινωνιολογία
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
3
1,5
4,5


1
1
6,5

Β' Τάξη ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
για Γ’ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
(+ Άλγεβρα & Φυσική Γ.Π.)

Βασικά Μαθήματα
Αρχαία Β και Γ
Ν. Γλώσσα
Άλγεβρα
Φυσική Γ.Π
Σύνολο

Από Ιανουάριο
Ιστορία Γ’
Κοινωνιολογία
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
3
1,5
2
1
7,5


1
1
9,5

Β' Τάξη ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
για Γ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Βασικά Μαθήματα
Αρχαία
Ν. Γλώσσα
Άλγεβρα
Μαθηματικά Ο.Π.
Σύνολο

Από Ιανουάριο
Α.Ο.Θ.
Α.Ε.Π.Π.
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
3
1,5
2
1,5
8


1
1
10

Β' Τάξη ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
για Γ’ ΘΕΤΙΚΩΝ

Βασικά Μαθήματα
Ν. Γλώσσα
Άλγεβρα
Φυσική Γ.Π
Φυσική Ο.Π
Χημεία
Μαθηματικά Ο.Π.
Σύνολο

Από Ιανουάριο
Φυσική Γ’
Χημεία Γ’
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
1,5
2
1
1,5
1
1,5
8,5


1
1
10,5

Β' Τάξη ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
για Γ’ ΥΓΕΙΑΣ

Βασικά Μαθήματα
Ν. Γλώσσα
Άλγεβρα
Φυσική Γ.Π
Φυσική Ο.Π
Χημεία
Μαθηματικά Ο.Π.
Σύνολο

Από Ιανουάριο
Φυσική Γ’
Χημεία Γ’
Βιολογία Γ’
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
1,5
2
1
1,5
1
1,5
8,5


1
1
1
11,5

Β' Τάξη ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
για Γ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Βασικά Μαθήματα
Ν. Γλώσσα
Άλγεβρα
Φυσική Γ.Π
Φυσική Ο.Π
Χημεία
Μαθηματικά Ο.Π.
Σύνολο

Από Ιανουάριο
Α.Ο.Θ
Α.Ε.Π.Π.
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
1,5
2
1
1,5
1
1,5
8,5


1
1
10,5

Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑΔΑ Α)

Βασικά Μαθήματα
Μαθηματικά
Ν. Γλώσσα
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
2
1,5
3,5

Γ' Τάξη ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

Βασικά Μαθήματα
Αρχαία
Ιστορία
Ν. Γλώσσα
Κοινωνιολογία
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
5
2
3
2
12

Γ' Τάξη ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βασικά Μαθήματα
Φυσική
Χημεία
Ν. Γλώσσα
Μαθηματικά
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
3
3
3
4
13

Γ' Τάξη ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Βασικά Μαθήματα
Φυσική
Χημεία
Ν. Γλώσσα
Βιολογία
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
3
3
3
3
12

Γ' Τάξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βασικά Μαθήματα
Μαθηματικά
Α.Ε.Π.Π
Ν. Γλώσσα
Α.Ο.Θ
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
4
3
3
3
13

Γ' Τάξη ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑΔΑ Α)

Βασικά Μαθήματα
Μαθηματικά
Ν. Γλώσσα
Μάθημα Ειδικότητας Ι
Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ
Σύνολο

Ώρες/Εβδ.
3
2
1
1
7

Scroll to Top