Ποιοι είμαστε

Το Φροντιστήριο Μ.Ε “ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ” ιδρύθηκε το 2012 στην Ηράκλεια Σερρών.

Αποτέλεσε σταθμό και έως σήμερα είναι σημείο αναφοράς στη φροντιστηριακή εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή.

Το υψηλό επίπεδο γνώσεων, μεταδοτικότητας και εμπειρίας μας, σε συνδυασμό με την άρτια οργάνωση των σπουδών, έχουν ως αποτέλεσμα τις εξαιρετικές επιδόσεις των μαθητών μας στο σχολείο και δεκάδες επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε χρόνο.

Για να γνωρίσετε τους καθηγητές μας

Στο όνομα του Φροντιστηρίου Μ.Ε. «ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ» συνοψίζονται οι αρχές μας για τη σχέση μας με το μαθητή:

Ε τοιμάζουμε στέρεα το μέλλον σου

Ρ υθμίζουμε και βάζουμε βάσεις στις γνώσεις σου

Ε φαρμόζουμε τεχνικές διαχείρισης άγχους ρυθμίζοντας το χρόνο σου

Υ ποσχόμαστε πλήρη και συνεχή συνεργασία στην πορεία σου

Ν τύνουμε την προσπάθειά σου με ουσιαστική και σφαιρική γνώση

Η γούμαστε μίας ομάδας που στόχος της είναι η προσωπική σου καταξίωση

Τ ις επιλογές σου τις οδηγούμε και τις προσανατολίζουμε ρεαλιστικά

Ι σχυροποιούμε τη θέληση σου για μάθηση

Κ τίζουμε και αξιοποιούμε την προσωπική ξεχωριστή επικοινωνία μαζί σου

Ο ραματιζόμαστε τον κόσμο σου και στηρίζουμε τα όνειρά σου

Scroll to Top